Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570

Scurt istoric

Extras din Procedura privind fondul social al membrilor, actualizată şi aprobată prin Hotărârea nr. 1 din 22.01.2021 a Consiliului Director; Validată de Conferinţa membrilor la data de 30.03.2021.

ÎNSCRIEREA MEMBRILOR

- Persoanele fizice care doresc să devină membri sunt informate în prealabil cu privire la prevederile statutului propriu, cu precădere asupra drepturilor și a obligațiilor ce decurg din calitatea de membru. În cunoștință de cauză vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acesteia. Calitatea de membru se obţine după achitarea aportului social şi constituirea fondului social în limitele stabilite de Conferinţă. Cererea de înscriere va fi înregistrată în registrul de evidență a membrilor, se aprobă de Biroul executiv.

Aportul social unic20 lei
Aport social la reînscriere 20 lei
Aportul unic pentru personale care au calitatea de giranți pentru împrumuturile accesate de membri C.A.R Decebal 0 lei
Fond social minim lunar 10 lei
Fond social maxim lunar -
Contribuţia lunară la fondul pentru asistenţă socială 2 lei

RETRAGEREA MEMBRILOR

- Fiecare membru se poate retrage din casa de ajutor reciproc printr-o cerere scrisă. Cererea trebuie analizată de Biroul executiv, iar decizia luată va fi comunicată în termen de cel mult o lună de la data primirii.

- Un membru al casei de ajutor reciproc nu poate solicita retragerea decât după ce şi-a achitat ratele, dobânzile şi alte datorii aferente împrumutului accesat în conformitate cu graficul de restituire, compensarea împrumutului din fondul social nefiind acceptată.

- În cazul în care, la data completării cererii de retragere, membrul are calitatea de coplătitor sau girant pentru un împrumut aflat în curs de restituire, Biroul executiv poate refuza solicitarea acestuia, în cazul în care membrul împrumutat întâmpină dificultăți în restiuirea împrumutului. Biroul executiv va analiza cererea şi situaţia financiară a membrului împrumutat, iar decizia luată va fi comunicată în termen de cel mult o lună de la data primirii.

- În cazul cererilor de retragere formulate de membri care nu au un împrumut în derulare, nu au garantat unele împrumuturi și nu au alte obligaţii faţă de C.A.R. Decebal, retragerea va fi aprobată în prima şedinţă a Biroului executiv, iar fondul social i se restituie acestuia în baza unei programări, în termen de cel mult 12 luni de la formularea cererii.

Comision retragere 3% aplicat la soldul fondului social existent la data formulării Cererii
6% aplicat la soldul fondului social existent la data formulării Cererii pentru eliberarea sumei în regim de urgenţă, respectiv 3 zile lucrătoare.*

*în condiţiile în care instituţia dispune de lichidităţi;

CESIONAREA FONDULUI SOCIAL

- Când cesiunea este integrală, solicitarea se face prin completarea cererii tip, operându-se retragerea membrului cedent din baza de date, cu aplicarea comisionului de retragere, în procent de 3%.

Consiliul director