Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul „PROMO ESTIVAL” Condiții de acordare
Solicitant Membru CAR Decebal
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile.
Fond social Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director.
Valoarea împrumutului Suma maximă: până la 6.000 lei. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Durata de rambursare Până la 24 de luni.
Perioadă de grație Se poate acorda o perioadă de graţie de până la 3 luni; În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii.
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală. Fixă, în procent de 18,5%, pe toată perioada de creditare.
Comision analiză Nu se percepe comision de analiză.
Comision rambursare anticipată Nu se percepe comision de rambursare anticipată.
Dobândă penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 30%.
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților.
Perioada de accesare 01 iunie – 31 august

Exemplu informativ:

Împrumutul PROMO ESTIVAL

Dacă doreşti să împrumuţi 6.000 lei, pe care îi rambursezi în 24 luni, vei plăti o rată medie lunară de 299,93 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 1.189,74 lei; Valoarea totală de plată 7.189,74 lei (6.000 lei sold împrumut + 1.189,74 lei costul total); D.A.E.: 19,56 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.