Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul „PROMO ESTIVAL” Condiții de acordare
Solicitant Membru CAR Decebal
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile.
Fond social Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director.
Valoarea împrumutului Suma maximă: până la 6.000 lei. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Durata de Până la 24 de luni.
Perioada de graţie Se poate acorda o perioadă de graţie de maxim 6 luni; În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii.
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală. Fixă, în procent de 13%, pe toată perioada de creditare.
Comision analiză Nu se percepe comision de analiză.
Comision rambursare anticipată 1% la valoarea împrumutului rambursat anticipat, în cazul în care perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi sfârşitul perioadei de rambursare este mai mare de 12 luni; 0,5% la valoarea împrumutului rambursat anticipat, în cazul în care perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi sfârşitul perioadei de rambursare este sub 12 luni;
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților.
Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților
Perioada de accesare 10 iunie – 31 august
* se acordă membrilor care au avut un istoric bun în relația cu C.A.R (cel mult 2 rate întârziate)

Exemplu informativ:

Dacã doreşti sã împrumuţi 1.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plãti o ratã medie lunarã de 89,32 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 71,95 lei; Valoarea totalã de platã 1.071,95 lei (1.000 lei sold împrumut + 71,95 lei costul total); D.A.E.: 13,80 %, în condiţiile respectãrii graficului de rambursare.