Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul „PRIMĂVERII”Condiții de acordare
Solicitant Membru CAR Decebal
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile.
Fond social Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director.
Valoarea împrumutului Suma maximă: până la 5.000 lei. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Durata de rambursare Până la 24 de luni.
Perioada de graţie Se poate acorda o perioadă de graţie de maxim 3 luni; În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii.
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală. Fixă, în procent de 13.5%, pe toată perioada de creditare.
Comision analiză Nu se percepe comision de analiză.
Dobândă penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 20%.
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților
Perioada de accesare 01 martie – 31 mai

* se acordă membrilor C.A.R. cu istoric bun. (maxim 2 rate întârziate).

** membri nu pot avea în derulare două împrumuturi de acelaşi tip.

Exemplu informativ:

Împrumutul PRIMĂVERII

Dacă doreşti să împrumuţi 1.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 89,55 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 74.65 lei; Valoarea totală de plată 1.074,65 lei (1.000 lei sold împrumut + 74,65 lei costul total); D.A.E.: 14,37 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.