Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul „PRIMĂVERII”Condiții de acordare
SolicitantMembru CAR Decebal
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile.
Fond social Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director.
Valoarea împrumutului Suma maximă: până la 3.000 lei. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Durata de rambursare Până la de 18 luni.
Perioadă de grație Se poate acorda o perioadă de graţie de până la 3 luni; În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii.
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală. Fixă, pe toată perioada de creditare.
Comision analiză Nu se percepe comison de analiză.
Comision rambursare anticipată 1% la valoarea împrumutului rambursat anticipat, în cazul în care perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi sfârşitul perioadei de rambursare este mai mare de 12 luni; 0,5% la valoarea împrumutului rambursat anticipat, în cazul în care perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi sfârşitul perioadei de rambursare este sub 12 luni;
Dobândă penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 20%.
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților
Perioada de accesare 01 martie – 31 mai

* se acordă membrilor care au avut un istoric bun în relația cu C.A.R (cel mult 2 rate întârziate)

Exemplu informativ:

Împrumutul PRIMĂVERII

Dacă doreşti să împrumuţi 1.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 89,80 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 75,09 lei; Valoarea totală de plată 1.075,09 lei (1.000 lei sold împrumut + 75,09 lei costul total); D.A.E.: 14,37 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.