Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570

Împrumuturi acordate sub garanția EaSi

Împrumutul EaSi- AgricolCondiții de acordare
Solicitant Persoană fizică, membru CAR care are deja o activitate generatoare de venit în domeniul agricol şi dorește dezvoltarea acesteia. Activitatea economică a formei juridice : minim 3 luni consecutive
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile.
Fond socialFond social deținut : minim 500 lei.
Valorea împrumutuluiSuma maximă: 75.000 lei. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Destinația împrumutuluiDezvoltare afacere. Membru C.A.R. care dorește să dezvoltarea activităţii generatoare de venit. (achiziţionare marfă, echipamente, etc., plată furnizori).
Durata de rambursarePână la 60 luni.
Perioadă de grațieSe poate acorda o perioadă de graţie de maxim 9 luni; În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii.
RambursareaConform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală16,5 % p.a., fixă pe toată perioada de creditare.
Comision rambursare anticipatăNu se percepe comision de rambursare anticipată.
Dobândă penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 30%.
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții (25 % din valoarea împrumutului)Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile titularului și/sau coplătitorului. Giranţi : - Venitul < 1.500 – echivalent 1 girant la 3.000 lei împrumutați; - Venituri 1.500 – 2.500 – echivalent 1 girant la 8.000 lei împrumutați; - Venituri 2.500 – 4.000 – echivalent 1 girant la 10.000 lei împrumutați; - Venituri > 4.000 – echivalent 1 girant la 15.000 lei împrumutați;
Plata împrumutului Plata împrumutului se va face în LEI la Casierie pentru sume inferioare echivalentului a 2.000 Euro, virament bancar pentru sume care depăşesc echivalentul a 2.000 Euro.
Documente adiționale cerute în plus față de cele cerute în mod curent în procesul de acordare a unui împrumut.- Declarație pe proprie răspundere în care membrul specifică destinația împrumutului și descrie tipul de activitate generatoare de venit pe care intenționează să o desfășoare – (Anexa 1);
- Chestionarul ( Anexa 2);
- Documente ce dovedesc înregistrarea afacerii, colectate pe parcursul furnizării consultanței/serviciilor non financiare.
- Plan de afaceri (Anexa 3);
- Cashflow (Anexa 4);
- Buget de venituri şi cheltuieli (Anexa 5).
- Ultima balanţă lunară şi ultima balanţă aferentă lunii decembrie sau ultima declaraţie de venit în cazul P.F.A., I.I.

Exemplu informativ:

Împrumutul EaSI AGRICOL

Dacă doreşti să împrumuţi 10.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 910,46 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 917,22 lei; Valoarea totală de plată 10.917,72 lei (10.000 lei sold împrumut + 917,72 lei costul total); D.A.E.: 17,81 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.

Beneficiarii de împrumuturi cu garanţie EaSi, pot găsi informaţii suplimentare, în ceea ce privește programul urmând link-urile de mai jos:

FEI (European Investment Fund) :

Beneficiarii de împrumuturi cu garanţie EaSi, pot găsi informaţii suplimentare, în ceea ce privește programul urmând link-urile de mai jos:

FEI (European Investment Fund) :