Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570

Împrumuturi acordate sub garanția EaSi

Împrumutul EaSi-StartUp Condiții de acordare
Împrumutul EaSi-StartUp Condiții de acordare
Solicitant Persoană fizică, membru CAR care nu are o activitate generatoare de venit dar dorește să înceapă una.
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă exista poate influența în mod favorabil garanțiile.
Fond social Fond social deținut : minim 300 lei;
Valoarea împrumutului Suma maximă: 50.000 lei. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Destinația împrumutului Start up afacere. Membru C.A.R. care dorește să înceapă o activitate generatoare de venit.
Durata de rambursare Se stabileste în urma analizei capacităţii de rambursare și a gradului de îndatorare ( total lunar de plată < 1/3 din venitul disponibil net), fără a depăsi 60 de luni.
Perioadă de grație Se poate acorda o perioadă de graţie de maxim 6 luni; În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii.
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală 17,5% p.a., fixă pe toată perioada de creditare.
Comision analiză Nu se percepe; Serviciu non-financiar oferit membrilor.
Comision rambursare anticipată Nu se percepe comision de rambursare anticipată.
Dobândă penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 30%.
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții (25% din valoarea împrumutului) Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile titularului și/sau coplătitorului.
Giranţi :
- Venitul < 1.500 – echivalent 1 girant la 3.000 lei împrumutați;
- Venituri 1.500 – 2.500 – echivalent 1 girant la 8.000 lei împrumutați;
- Venituri 2.500 – 4.000 – echivalent 1 girant la 10.000 lei împrumutați;
- Venituri > 4.000 – echivalent 1 girant la 15.000 lei împrumutați;
Plata împrumutului Plata împrumutului se va face în LEI la Casierie pentru sume inferioare echivalentului a 2.000 Euro, virament bancar pentru sume care depăşesc echivalentul a 2.000 Euro.
Documente adiționale cerute în plus față de cele cerute în mod curent în procesul de acordare a unui împrumut - Declarație pe proprie răspundere în care membrul specifică destinația împrumutului și descrie tipul de activitate generatoare de venit pe care intenționează să o desfășoare – Anexa 1;
- Chestionarul din Anexa 2;
- Documente ce dovedesc înregistrarea afacerii, colectate pe parcursul furnizării consultanței/serviciilor non financiare. - Plan de afaceri (Anexa 3)
- Cashflow ( Anexa 4).

Exemplu informativ:

Împrumutul EaSI-StartUp

Dacă doreşti să împrumuţi 10.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 915,33 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 974,86 lei; Valoarea totală de plată 10.974,86 lei (10.000 lei sold împrumut + 974,86 lei costul total); D.A.E.: 18,97 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.

Beneficiarii de împrumuturi cu garanţie EaSi, pot găsi informaţii suplimentare, în ceea ce privește programul urmând link-urile de mai jos:

FEI (European Investment Fund) :