Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul ECO - ACTIVCondiții de acordare
SolicitantMembru CAR care doreşte să îşi îmbunătăţească confortul prin achizitionarea de produse/sisteme care au ca scop protejarea mediului.
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile.
Fond social. (Anexa 1) Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director.
Valoarea împrumutului Suma maximă: până la 50.000 lei. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Destinația împrumutului. (Anexa2) Achiziţionare termopane: ferestre şi uşi geam termopan; panouri solare; electrocasnice: frigidere, congelatoare, aparate de aer condiţionat; izolaţie termică, sisteme solare, etc. ; maşină electrică. Îniţiere şi/sau dezvoltare activităţi ecologice (agricultură eco, colectare deşeuri, reciclare, ecoturism, etc.)
Durata de rambursare Până la de 60 luni.
Perioadă de grație Se poate acorda o perioadă de graţie de până la 9 luni; În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii.
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală. Fixă pe toată perioada de creditare, procentul ajustându-se în funcție de suma acordată și perioada de rambursare.
Comision analiză Nu se percepe comison de analiză.
Dobândă penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 20%.
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanți Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților
Documente adiționale cerute în plus față de cele cerute în mod curent în procesul de acordare a unui împrumut. Declaraţie pe propria răspundere privind destinaţia împrumutului;Acte doveditoare : facturi, bon de achiziţie, contract de vânzare- cumpărare, fişa tehnică a produsului achiţziţionat. (colectate în termen de 30 de zile de la data plata împrumutului)

Exemplu informativ:

Împrumutul ECO-ACTIV

Dacă doreşti să împrumuţi 1.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 92,19 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 104,49 lei; Valoarea totală de plată 1.104,49 lei (1.000 lei sold împrumut + 104,49 lei costul total); D.A.E.: 20,47 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.