Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul ECO - ACTIVCondiții de acordare
Solicitant Membru CAR care doreşte să îşi îmbunătăţească confortul prin achizitionarea de produse/sisteme care au ca scop protejarea mediului.
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile.
Fond social. (Anexa 1) Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director.
Valoarea împrumutului Suma maximă: până la 50.000 lei. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Destinația împrumutului. (Anexa2)Achiziţionare termopane: ferestre şi uşi geam termopan; panouri solare; electrocasnice: frigidere, congelatoare, aparate de aer condiţionat; izolaţie termică, sisteme solare, etc; maşină electrică. Îniţiere şi/sau dezvoltare activităţi ecologice (agricultură eco, colectare deşeuri, reciclare, ecoturism, etc.)
Durata de rambursare Până la 60 luni.
Perioadă de grațieSe poate acorda o perioadă de graţie de până la 9 luni; În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii.
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală. (Anexa 3) Fixă pe toată perioada de creditare, procentul ajustându-se în funcție de suma acordată și perioada de rambursare.
Comision analiză Nu se percepe comision de analiză.
Comision rambursare anticipată Nu se percepe comision de rambursare anticipată.
Dobândă penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 30%.
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanți Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților
Plata împrumutului Plata împrumutului se va face în LEI la Casierie pentru sume inferioare echivalentului a 2.000 Euro, virament bancar pentru sume care depăşesc echivalentul a 2.000 Euro.
Documente adiționale cerute în plus față de cele cerute în mod curent în procesul de acordare a unui împrumut. Declaraţie pe propria răspundere privind destinaţia împrumutului;
Acte doveditoare : facturi, bon de achiziţie, contract de vânzare- cumpărare, fişa tehnică a produsului achiţziţionat. (colectate în termen de 30 de zile de la data plata împrumutului)

Exemplu informativ:

Împrumutul ECO ACTIV

Dacă doreşti să împrumuţi 5.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 476,12 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 704,44 lei; Valoarea totală de plată 5.704,44 lei (5.000 lei sold împrumut + 704,44 lei costul total); D.A.E.: 28,07 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.