Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul „JUNIOR”Condiții de acordare
Solicitant Membru CAR Decebal
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile.
Fond social Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director.
Valorea împrumutului Suma maximă: până la 1.000 lei. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Durata de rambursare Până la de 12 luni.
Perioadă de grație -
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală. Fixă, în procent de 7 %, pe toată perioada de creditare.
Dobândă suport social În procent fix, se aplică lunar la soldul împrumutului.
Comision analiză Nu se percepe comison de analiză.
Comision rambursare anticipată 1% la valoarea împrumutului rambursat anticipat, în cazul în care perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi sfârşitul perioadei de rambursare este mai mare de 12 luni; 0,5% la valoarea împrumutului rambursat anticipat, în cazul în care perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi sfârşitul perioadei de rambursare este sub 12 luni;
Dobândă penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 20%.
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților.Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților

Perioada de accesare Se poate accesa în perioada 1-30 iunie și 1-30 septembrie.

* se acordă membrilor care au avut un istoric bun în relația cu C.A.R (cel mult 2 rate întârziate)

Exemplu informativ:

Împrumutul JUNIOR

Dacă doreşti să împrumuţi 1.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 88,80 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 64,86 lei; Valoarea totală de plată 1.064,86 lei (1.000 lei sold împrumut + 64,86 lei costul total); D.A.E.: 12,43 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.