Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul BUSINESSCondiții de acordare
SolicitantMembru CAR care deține mici afaceri, P.F.A., Î.I.; Sunt administratori, agricultori, etc.
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile.
Fond social. (Anexa 1) Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director.
Valoarea împrumutului Suma maximă acordată : 100.000 lei. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Destinația împrumutului Investiții, dezvoltare afacere proprie.
Durata de rambursare Până la de 60 luni.
Perioadă de grație Se poate acorda o perioadă de graţie de până la 3 luni; În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii.
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală. În procent fix pe toată perioada de creditare.
Dobânda suport social În procent fix, se aplică lunar la soldul împrumutului.
Dobânda penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 20%.
Comision analiză Nu se percepe comison de analiză.
Comision rambursare anticipată 1% la valoarea împrumutului rambursat anticipat, în cazul în care perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi sfârşitul perioadei de rambursare este mai mare de 12 luni; 0,5% la valoarea împrumutului rambursat anticipat, în cazul în care perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi sfârşitul perioadei de rambursare este sub 12 luni;
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților.Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților

Exemplu informativ:

Împrumutul BUSINESS

Dacă doreşti să împrumuţi 5.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 463,51 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 551,17 lei; Valoarea totală de plată 5.551,17 lei (5.000 lei sold împrumut + 551,17 lei costul total); D.A.E.: 21,67 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.