Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul „FĂRĂ GIRANT”Condiții de acordare
Solicitant Membru CAR.
Vechime ca membru C.A.R. Minim 6 luni.
Fond social. Nivelul fondului social deținut 1/4 din valoarea împrumutului solicitat.
Valoarea împrumutului Suma maximă acordată : 10.000 lei. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Destinația împrumutului Consum, dezvoltare.
Durata de rambursare Până la de 60 luni.
Perioadă de grație Se poate acorda o perioadă de graţie de până la 3 luni; În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii.
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală. În procent fix pe toată perioada de creditare.
Dobânda penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 20%.
Comision analiză Nu se percepe comison de analiză.
Comision rambursare anticipată 1% la valoarea împrumutului rambursat anticipat, în cazul în care perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi sfârşitul perioadei de rambursare este mai mare de 12 luni; 0,5% la valoarea împrumutului rambursat anticipat, în cazul în care perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi sfârşitul perioadei de rambursare este sub 12 luni;
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții Fondul social al membrului C.A.R.

Exemplu informativ:

Împrumutul FĂRĂ GIRANT

Dacă doreşti să împrumuţi 5.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 467,97 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 619,72 lei; Valoarea totală de plată 5.619,72 lei (5.000 lei sold împrumut + 619,72 lei costul total); D.A.E.: 24,36 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.