Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul PARTENERCondiții de acordare
SolicitantMembru CAR
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile./td>
Fond social. Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director./td>
Valoarea împrumutului Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R./td>
Destinația împrumutului Consum, investiții, dezvoltare./td>
Durata de rambursare Până la de 60 luni./td>
Perioadă de grație Se poate acorda o perioadă de graţie de până la 3 luni; În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii./td>
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda./td>
Dobânda anuală. În procent fix pe toată perioada de creditare./td>
Dobânda suport social În procent fix, se aplică lunar la soldul împrumutlui./td>
Comision analiză Nu se percepe comison de analiză./td>
Dobândă penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 20%./td>
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor./td>
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul./td>
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților/td>

Exemplu informativ:

Împrumutul PARTENER

Dacă doreşti să împrumuţi 5.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 463,51 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 551,17 lei; Valoarea totală de plată 5.551,17 lei (5.000 lei sold împrumut + 551,17 lei costul total); D.A.E.: 21,67 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.