Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul „PROMOȚIONAL de SĂRBATORI” Condiții de acordare
Solicitant Membru CAR Decebal
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile.
Fond social Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director.
Valoarea împrumutului* Suma maximă: până la _______ lei. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Durata de rambursare* Până la de 12 luni.
Perioadă de grație -
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală* Fixă, pe toată perioada de creditare.
Dobândă suport social* În procent fix, se aplică lunar la soldul împrumutului.
Comision analiză Nu se percepe comison de analiză.
Comision rambursare anticipată 1% la valoarea împrumutului rambursat anticipat, în cazul în care perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi sfârşitul perioadei de rambursare este mai mare de 12 luni; 0,5% la valoarea împrumutului rambursat anticipat, în cazul în care perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi sfârşitul perioadei de rambursare este sub 12 luni;
Dobândă penalizatoare* Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de _____%.
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților

Perioada de accesare Se acordă membrilor C.A.R. în preajma sărbătorilor pascale și de Crăciun

* valoarea împrumutului, costul, rambursarea și perioada accesării, se stabilesc anterior campaniei prin Hotărârea Consiliului director.

** se acordă membrilor care au avut un istoric bun în relația cu C.A.R (cel mult 2 rate întârziate)

Exemplu informativ:

Împrumutul PROMOȚIONAL de SĂRBATORI

Dacă doreşti să împrumuţi 1.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 88,77 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 64,29 lei; Valoarea totală de plată 1.064,29 lei (1.000 lei sold împrumut + 64,29 lei costul total); D.A.E.: 12,32 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.