Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul „SILVER” Condiții de acordare
Solicitant MembruCAR Decebal
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile.
Fond social Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director.
Valoarea împrumutuluiSuma maximă: până la 5.000 lei. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Durata de rambursare Până la 24 de luni.
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Perioadă de grație Se poate acorda o perioadă de graţie de până la 6 luni; În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii.
Dobânda anuală. Fixă, în procent de 12%, pe toată perioada de creditare.
Comision analiză Nu se percepe comision de analiză.
Comision rambursare anticipată Nu se percepe comision de rambursare anticipată;
Dobândă penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 20%.
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților
Perioada de accesare 1 decembrie – 28 februarie

Exemplu informativ:

Dacã doreşti sã împrumuţi 1.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plãti o ratã medie lunarã de 88,85 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 66,10 lei; Valoarea totalã de platã 1.066,10 lei (1.000 lei sold împrumut + 66.10 lei costul total); D.A.E.: 12,68 %, în condiţiile respectãrii graficului de rambursare.