Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul „ANIVERSAR”Condiții de acordare
SolicitantMembru CAR Decebal
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile.
Fond social Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director.
Valorea împrumutului Suma maximă: până la 2.500 lei. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Durata de rambursare Până la de 12 luni.
Perioadă de grație -
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală. Fixă, pe toată perioada de creditare.
Dobândă suport social În procent fix, se aplică lunar la soldul împrumutului.
Comision analiză Nu se percepe comison de analiză.
Dobândă penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 20%.
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților.Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților

Exemplu informativ:

Împrumutul ANIVERSAR

Dacă doreşti să împrumuţi 1.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 90,24 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 81,73 lei; Valoarea totală de plată 1.081,73 lei (1.000 lei sold împrumut + 81,73 lei costul total); D.A.E.: 15,81 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.