Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul ACTIVCondiții de acordare
Solicitant Membru CAR
Vechime ca membru C.A.R. Nu este necesară, dar dacă există poate influenţa în mod favorabil garanţiile.
Fond social. Fond social deținut: conform limitelor minime și maxime stabilite de Consiliul director.
Valoarea împrumutului Suma maximă: nelimitată. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Destinația împrumutului. Consum, dezvoltare, investiții.
Durata de rambursare Până la de 84 luni.
Perioadă de grație Se poate acorda o perioadă de graţie de până la 3 luni; În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii.
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală. (Anexa 1) Fixă pe toată perioada de creditare, procentul ajustându-se în funcție de suma acordată și perioada de rambursare.
Dobânda suport social În procent fix de: 0,4%/lună.
Comision analiză Nu se percepe comison de analiză.
Comision rambursare anticipată Nu se percepe comision de rambursare anticipată;
Dobândă penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 20%.
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților.Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților

Exemplu informativ:

Împrumutul ACTIV

Dacă doreşti să împrumuţi 5.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 463,51 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 551,17 lei; Valoarea totală de plată 5.551,17 lei (5.000 lei sold împrumut + 551,17 lei costul total); D.A.E.: 21,67 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.