Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570
Împrumutul „TRADIȚIONAL” Condiții de acordare
Solicitant Membru CAR Decebal
Vechime ca membru C.A.R. Se acordă după 3 luni de la data înscrierii, în cuantum de până la de 5 ori fondul social depus.
Valoarea împrumutului Suma maximă: nelimitată. Nivelul stabilindu-se în funcție de capacitatea de plată a membrului C.A.R.
Durata de rambursare Până la 60 luni.
Perioadă de grație Se poate acorda o perioadă de grație de până la 3 luni. În această perioadă achitându-se doar contravaloarea dobânzii.
Rambursarea Conform graficului de rambursare anexă la contract. Pe parcursul perioadei de grație se va achita dobânda.
Dobânda anuală.
  • Pentru împrumutul tradițional în limita fondului social depus, fixă, în procent de 20.10 %, pe toată perioada de creditare.
  • Pentru împrumutul tradițional de 2 X valorea fondului social depus, fixă, în procent de 21.6 %, pe toată perioada de creditare.
  • Pentru împrumutul tradițional de 3-5 X valoarea fondului social depus, fixă, în procent de 23.10 %, pe toată perioada de creditare.
Comision analiză Nu se percepe comision de analiză.
Comision rambursare anticipată Nu se percepe comision de rambursare anticipată.
Dobândă penalizatoare Se calculează asupra soldului restant al împrumutului, în procent de 30%.
D.A.E. Se calculează în funcție de numărul ratelor.
Venitul membrului solicitant Se va calcula capacitatea de rambursare ținând cont de veniturile nete dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și a coplătitorului, unde este cazul.
Garanții Fondul social al membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților. Veniturile membrului C.A.R., al coplătitorului și/sau a giranților

Exemplu informativ:

Împrumutul TRADIȚIONAL (în limita fondului social depus)

Dacă doreşti să împrumuţi 1.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 92,76 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 112,33 lei; Valoarea totală de plată 1112,33 lei (1.000 lei sold împrumut + 112,33 lei costul total); D.A.E.: 22,05 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.

Împrumutul TRADIȚIONAL (2 X valorea fondului social depus)

Dacă doreşti să împrumuţi 1.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 93,48 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 120,97 lei; Valoarea totală de plată 1.120,97 lei (1.000 lei sold împrumut + 120,97 lei costul total); D.A.E.: 23,87 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.

Împrumutul TRADIȚIONAL (3-5 X valoarea fondului social depus)

Dacă doreşti să împrumuţi 1.000 lei, pe care îi rambursezi în 12 luni, vei plăti o rată medie lunară de 94,23 lei. Costul total al împrumutului (dobânda) fiind de 129,65 lei; Valoarea totală de plată 1.129,65 lei (1.000 lei sold împrumut + 129,65 lei costul total); D.A.E.: 25,71 %, în condiţiile respectării graficului de rambursare.