Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570

ÎMPRUMUTURI

Pentru a putea beneficia de orice tip de împrumut de la instituția noastră, trebuie să aveți calitatea de membru.Ce presupune acest lucru din partea dvs.?

Trebuie să:

 • 1. completați un formular tip, numit Cerere de înscriere, la oricare dintre sucursale noastre;
 • 2. achitați taxa de înscriere : 20 lei;(se achită o singură dată);
 • 3. achitați contravaloarea minimă a fondului social lunar : 12 lei.(fondul social se achită lunar, suma minimă de plată 12 lei, cu posibilitatea de a achita anticipat).

*Acte necesare:

Dovada privind venitul lunar net:

 • - Adeverinţa de venit. Trebuie sa conțină informații complete cu privire la datele de identificare ale angajatorului, a angajatului pentru care completează adeverința, detalii cu privire la contractul individual de muncă a acestuia precum și date despre remunerația salarială lunară grevată de sarcini la data eliberarii. Poate fi însoțită de raportul per salariat extras din REVISAL. Adeverința trebuie să fie înregistrată și datată de către angajator, să poarte numele, prenumele și semnăturile celor în drept.
 • - Cuponul de pensie. Cuponul se va prezenta în original și va fi acceptat și cel emis în luna anterioară solicitării împrumutului, de regulă solicitându-se cel emis în luna curentă.
 • - Declaraţie de venit în cazul P.F.A., I.I.. Declarația, obligatoriu, va conține dovada înregistrării la organul fiscal.

Actul de identitate

*documentele solicitate sunt valabile atât pentru titular (solicitantul împrumutului), cât şi pentru girant/giranţi.

Acordarea împrumutului se face cu respectarea gradului de îndatorare stabilit de BNR (40% din venitul net)
La şomeri si persoanele aflate in concediul pentru îngrijirea copilului se acordă împrumuturi in limita fondului social depus.
Membri CAR care au avut restanțe în derularea angajamentelor anterioare nu pot beneficia de plafoanele maxime.

MODALITĂȚI DE PLATĂ A CONTRIBUȚIEI LUNARE ȘI A RATELOR SCADENTE

 • - Direct la casieriile sediilor C.A.R. DECEBAL DEVA;
 • - Prin virament bancar, on line, sau depunere de numerar în următoarele conturi:
  • - BRD - Cont IBAN: RO24BRDE220SV10472932200
  • - BT - Cont IBAN: RO32BTRL02201205639445XX
  • - C.E.C. - Cont IBAN: RO43CECEB00030RON2026418

DETALII DEPUNERE SAU TRANSFER

BENEFICIAR: C.A.R. DECEBAL

Cod Fiscal: 15764863

La explicații transfer sau la depunere se va specifica numele complet al membrului C.A.R. pentru care se face plata.

C.A.R. DECEBAL

Bd. 22 Decembrie, nr. 43/P