Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570

ACTIUNII SOCIALE

AJUTOARE SOCIALE NERAMBURSABILE

Constituirea fondului pentru acordarea ajutoarelor sociale:

Fondul se formează pe seama următoarelor surse:

a) 2 lei contribuția lunară (care poate fi achitată și anticipat pe întregul an în curs) a membrilor în cuantumul aprobat de Conferința anuală a CAR, sau echivalentul acesteia dedus din fondului social aferent membrilor care nu și-au achitat contribuția, sumă transferată în fondul pentru acordarea ajutorului de deces;

b) cota parte din excedentul anual repartizat și validat în Conferința anuală a membrilor CAR, în situația când se impune această repartizare;

c) donații provenite de la persoanele fizice sau juridice române și străine.

Resursele constituite care formează fondul se depersonalizează și au titlu definitiv.

Resursele fiind depersonalizate, nu sunt restituibile în caz de transfer, de retragere, ori în alte situații de decădere din calitatea de membru al CAR Decebal, ele rămânând la dispoziția casei de ajutor reciproc în baza principiului întrajutorării, care a stat la baza constituirii lui.

Termenul în care poate fi solicitate toate ajutoarele sociale, este de maxim 12 luni de la data producerii evenimentului.

Ajutorului social pentru naşterea/adopţia unui copil.

Se acordă după cel puțin 12 luni de la data înscrierii, o singură dată în fondul social:

 • - 1000 lei dacă ambii soți sunt membri (500 pentru soț și 500 pentru soție);
 • - 500 lei dacă doar unul din ei este membru.

Contravaloarea ajutorului va rămâne în fondul social al acestuia doar cu condiția păstrării calității de membru cel puțin 12 luni de la data acordării ajutorului. În cazul retragerii mai devreme de 12 luni, ajutorul va fi retras din fondul social.

Solicitantul va depune la ghişeu sau online următoarele înscrisuri:

 • - cererea tip de solicitare a ajutorului social;
 • - certificatul de naştere/adopţie a copilului;
 • - actul de identitate al solicitantului;
 • - alte documente, după caz.

Ajutorului social pentru căsătorie.

Se acordă după cel puțin 12 luni de la data înscrierii, o singură dată în fondul social:

 • - 1000 lei dacă ambii soți sunt membri (500 pentru soț si 500 pentru soție);
 • - 500 lei dacă doar unul din ei este membru.

Contravaloarea ajutorului va rămâne în fondul social al acestuia doar cu condiția păstrării calității de membru cel puțin 12 luni de la data acordării ajutorului. În cazul retragerii mai devreme de 12 luni, ajutorul va fi retras din fondul social.

Solicitantul va depune la ghişeu sau online următoarele înscrisuri:

 • - cererea tip de solicitare a ajutorului social;
 • - certificatul de căsătorie;
 • - actul de identitate al solicitantului.

Prima de majorat.

Se acordă 250 lei în fondul social al minorului, la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiția păstrării calității de membru minim 12 luni.

Ajutorul în caz de deces.

Se acordă pentru fostul membru al CAR, la cererea scrisă a soțului în viață, a altor urmași legali din familie sau a persoanelor care dovedesc cu acte că au suportat cheltuielile de înmormântare, cât și pentru rudelele de gradul I (mama, tata, copiii) ale membrului C.A.R., chiar dacă nu au fost membri CAR.

Solicitantul va depune la ghişeu sau online următoarele înscrisuri:

 • - cererea tip de solicitare a ajutorului social;
 • - certificatul de deces;
 • - actul de identitate al solicitantului;
 • - alte documente, după caz.

Sume acordate

Nr. crt.TRANŞE DE COTIZARE LA FONDUL SOCIAL AJUTOR DECES MEMBRI începând din 01.04.2023AJUTOR DECES SOŢ/ SOŢIE începând din 01.04.2023 AJUTOR DECES MAMĂ/TATĂ, FIU/FIICĂ începând din 01.04.2023
1Între 6 luni si 2 ani 400200100
2Între 2-4 ani700350200
3Între 4-6 ani 1000500250
4Între 6-8 ani 1300650350
5Între 8-10 ani 1700850450
6Între 10-12 ani20001000500
7Între 12-14 ani 25001250650
8Peste 14 ani30001500750

*Extras din Regulamentul privind constituirea şi utilizarea “Fondului de asistenţă socială” actualizat şi aprobat prin Hotărârea nr. 3 din data de 10.03.2023, validat în Conferinţa ordinară a membrilor din data de 15.03.2023. Valabil începând cu 01.04.2023.