Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570

ACTIUNII SOCIALE

AJUTOARE SOCIALE NERAMBURSABILE

Acordarea ajutoarelor nerambursabile se poate face conform hotararii Conferintei şi a regulamentelor stabilite de către Consiliul Director, fiind ratificate de către Conferinţă.

Contribuția personală, lunară, este în prezent de 2 lei/lună și este obligatorie pentru toți membrii. Ajutoarele sociale sunt nerambursabile și sunt cuprinse între 300 și 2.500 lei în funcție de vechime și fondul social acumulat. Din același fond se repartizează, la împlinirea vârstei de 18 ani în fondul social acumulat, o sumă de 200 lei pentru membrii sectiei Junior.

Regulament de acordare a ajutoarelor sociale valabil din 01.03.2018.

Nr. crt. TRANȘE DE COTIZARE
LA FONDUL SOCIAL
AJUTOR DECES MEMBRII
CAR DECEBAL
AJUTOR DECES
SOȚ/ SOTIE
AJUTOR DECES
MAMĂ/TATĂ, FIU/FIICĂ
1între 6 luni si 1 an 300 150
2între 1-2 600 300 120
3între 2-3 900 450 180
4 între 3-4 1200 600 240
5 între 4-5 ani 1500 750 300
6 peste 5 ani 1800 900 360
7 peste 10 ani 2200 1100 440
8 peste 15 ani 2500 1250 500

Condițiile de acordare

  • Contribuția lunară este de 2 lei / lună;
  • Cuantumul ajutorului se diminuează cu numărul lunilor În care nu s-a achitat fondul social și contribuția lunară;
  • Se acordă după minimum 6 luni de la data înscrierii și nu se poate plăti retroactiv;
  • Se acordă soțului/soției în cuantum de 1/2 din drepturile titularului chiar dacă nu au fost membri C.A.R.
  • Se acordă în cuantum de 1/5 din drepturile titularului, rudelor de gradul I (mama, tata, copii) chiar dacă nu au fost membri;
  • Ajutorul de deces pentru titular, nu poate depăși fondul social existent la data decesului;
  • Beneficiază de ajutor de deces o singură persoană, cea care face dovada că a suportat cheltuielile de deces.

2. Prima de majorat la împlinirea vârstei de 18 ani este de 200 lei, care se cumulează cu fondul social deţinut de membrul minor. Prima de majorat va rămâne în fondul social al acestuia doar cu condiţia păstrării calităţii de membru cel puţin 12 luni de la data în care devine major. În cazul retragerii mai devreme de 12 luni, prima va fi retrasă din fondul social