Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570

FONDUL SOCIAL

Constituirea si bonificarea fondului social

Fondul social se constituie prin depuneri lunare al căror nivel este stabilit de fiecare membru în limitele minime și maxime aprobate de Consiliul Director. La finalul fiecărui an CAR DECEBAL acordă bonificație (neimpozabilă conform legii) la fondurile sociale ale membrilor în funcție de fidelitate (vechimea ca membru), mărimea fondului social și activitatea în cadrul casei (împrumuturi în derulare).

Lichidarea fondului social

Fondul social poate fi retras numai în cazul renunțării la calitatea de membru printr-o cerere scrisă.
Membrul poate solicita retragerea numai în următoarele condiții:

  • - și-a achitat ratele, dobânzile și alte datorii aferente împrumuturilor accesate și nu figurează cu alte datorii față de CAR;
  • - În cazul în care, la data completării cererii de retragere, membrul are calitatea de coplătitor sau girant pentru un împrumut aflat în curs de restituire, Biroul executiv poate refuza solicitarea acestuia, în cazul în care membrul împrumutat întâmpină dificultăți în restiuirea împrumutului.
    Biroul executiv va analiza cererea şi situaţia financiară a membrului împrumutat, iar decizia luată va fi comunicată în termen de cel mult o lună de la data primirii.

Restituirea fondului social în cazul decesului titularului se face către moștenitorii legali, care fac dovada cu acte că au această calitate (certificat de moștenitor).
Compensarea împrumuturilor cu fondul social este permisă în următoarele cazuri:

  • - decesul titularului;
  • - plecarea din tară sau localitate dovedite cu acte;
  • - lipsa totală a veniturilor;
  • - declanșarea procedurilor de executare silită;
  • - alte situații cu caracter excepțional și numai cu aprobarea Consiliului Director.