Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570

Scop, misiune, viziune, valori, strategie

Extras din statutul CAR Decebal:

Art.4 Scopul casei de ajutor reciproc este sprijinirea, întrajutorarea financiară a membrilor săi. Misiunea, viziunea, valorile și strategia conform Planului de Afaceri sunt:

  • - Misiunea Asociaţiei CAR Decebal este oferirea de servicii financiare de creditare, economisire și de educație financiară a membrilor, cu precădere a salariaților, întreprinzătorilor și fermierilor, fără discriminare de vârstă și gen, din zonele rurale și urbane, pentru a-şi satisface nevoile financiare personale și în mod deosebit pe cele de dezvoltare și de finanțare a unor activități generatoare de profit.
  • - Viziunea Asociaţiei CAR Decebal - dorește sa fie cunoscută in piaţa financiară şi in comunitate, ca partener de încredere în educaţia financiară, întrajutorarea şi finanţarea nevoilor personale şi de dezvoltare a membrilor .
  • - Valorile Asociaţiei CAR Decebal – să fie recunoscută pentru integritate, competență, profesionalism și loialitate față de organizație și față de membrii ei, angajații instituției dând dovadă de iniţiativă, spirit de echipă, performanță și creativitate.
Strategia Asociaţiei CAR Decebal este:
  • - dezvoltarea geografică prin deschiderea de noi subunități pe întreg teritoriul țării;
  • - atragerea de noi membri din rândul salariaților și din alte segmente ale societății, mici întreprinzători, persoane fizice autorizate, administratori și patroni de societăți comerciale etc.
  • - educarea și încurajarea membrilor în sensul de a economisi și a folosi responsabil împrumuturile contractate.

Obiectul de activitate

Art.5 (1) Obiectul de activitate al casei de ajutor reciproc îl constituie atragerea de fonduri sociale, numai de la membrii săi, acordarea de împrumuturi pentru nevoi personale și pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, pentru microfinanțare în scopul dezvoltării unor afaceri generatoare de bunăstare, cu efecte directe în eliminarea excluziunii sociale, cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor de funcţionare şi constituirea fondurilor statutare. Dobânda aferentă bonificării fondului social al membrilor se va putea calcula și lunar la nivelul prevăzut în bugetul anual de venituri și cheltuieli, urmând ca regularizarea anuală să se efectueze la finele exercițiului financiar anual.
Prezentarea detaliată a tuturor modalităților de împrumuturi, a condițiilor și a modului de acordare, justificarea modului de utilizare și a restituirii acestora se regăsește în Normele Interne de Creditare și la secțiunea ”ÎMPRUMUTURI”.