Deva, Bd. 22 Decembrie, bl. 43, parter 0254-232570

CAR DECEBAL in proiectele europene

Proiectul “ICAR”

Implementarea proiectului de economie socială “ICAR Incluziune prin micro Credit și Ajutor Reciproc – strategie sustenabilă a economiei sociale pentru ocupare și creare de întreprinderi sociale” a ajuns la final. Proiectul a fost implementat de către Uniunea Natională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România alături de 27 de parteneri la nivel național în perioada ianuarie-decembrie 2015 și a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Prin implementarea unui astfel de proiect partenerii și-au propus să contribuie la dezvoltarea economiei sociale, dar și la promovarea beneficiilor aduse de “al treilea sector” în procesul de incluziune socială și de creștere economică sustenabilă a comunităților . Pentru aceasta cei 27 de parteneri implicați au avut mai multe planuri de acțiune prin care și-au propus să îndeplinească următoarele obiective :

  • - promovarea și dezvoltarea întreprinderilor sociale;
  • - consolidarea capacităților, competențelor, cunoștințelor, stimei de sine persoanelor ce provin din grupuri vulnerabile;
  • - înființarea unui număr de 9 C.A.R.-Structuri de economie socială (SES) și dezvoltarea activității a 17 puncte de lucru ale unor C.A.R. partenere, bazate pe modele de succes la nivel European – uniunile de credit și organizațiile de micro-finanțare
  • - crearea a 36 de noi locuri de muncă din care 24 dedicate persoanelor provenite din grupurile vulnerabile din regiunile: București, Sud-Muntenia, Sud-Est, Vest, Centru, Sud-Vest Oltenia și Nord-Est.

Astfel, la nivelul regiunii de dezvoltare - Vest, prin intermediul proiectului a fost dezvoltat punctul de lucru (Agenția) din localitatea Recaș aparținând C.A.R. Decebal. Procesul de dezvoltare a fost desfășurat urmărind modele de bune practici la nivel european precum uniunile de credit și organizațiile de micro-finanțare. Pentru informații suplimentare cu privire la activitătile proiectului sau confirmarea participării la eveniment ne puteți contacta la adresa de e-mail office@decebalifn.ro

Proiectul ”EaSI”

La nivel european s-a constatat că, în condițiile în care există o diversitate de cadre de reglementare în care operează furnizorii de microcredite, era necesară unificarea unui set de standarde comune. În aceste circumstanțe a fost elaborat un Cod european de bună conduită pentru acordarea de microcredite(COD) ale cărui standarde sunt în beneficiul consumatorilor, investitorilor, proprietarilor,autorităților de reglementare, instituțiilor de microfinanțare. Proiectul, la care am participat și noi, a fost finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială (EaSI).

În anul 2017 CAR DECEBAL a considerat oportun să se alinieze cerințelor europene și după câteva sesiuni de evaluare externă,a obținut punctajul necesar pentru conformitatea cu CODUL, în legătură cu portofoliul său de microcredite pentru întreprinderi mici. Decizia a fost luată de Grupul de coordonare pentru aspecte legate de COD, pe baza recomandării evaluatorului european Microfinanza Rating.

În data de 29.03.2018 CAR DECEBAL a obținut Diploma de conformitate cu CODUL, emisă la Bruxelles- Belgia, fiind astfel certificată în primul lot de 28 de instituții de profil din Europa, împreună cu alte 8 case de ajutor reciproc din România, din care 7 sunt colegi din Asociația CAR Regiunea Vest.